Szybki postęp technologii i coraz większa konkurencja na rynku wymuszają równie szybkie zmiany w organizacji firm. Idąca za tymi zmianami konieczność częstej modernizacji lub wymiany urządzeń do których należą również urządzenia biurowe powoduje, że niejednokrotnie firmom bardziej opłaca się dzierżawa drukarek laserowych, drukarek wielofunkcyjnych, orpogramowania.

Wychodząc naprzeciw tym tendencjom proponujemy naszym klientom dzierżawę lub wynajem krótko terminowy całych systemów lub pojedynczych urządzeń: drukarek laserowych kolorowych i czarnobiałych, urządzeń wielofunkcyjnych czarno-białych i kolorowych, skanerów, oprogramowania.

Oferujemy różne formy wynajmu krótkoterminowego, dzierżawy urządzeń:

 • Umowa ze stałą opłatą miesięczną i opłatami za wydruki bez limitu wydruków

 • Umowa ze stałą opłatą miesięczną obejmującą limit wydruków

 • Umowa bez opłaty stałej i limitu tylko opłata za wydruki

 • Umowy krótko terminowe
 • Umowy na czas nieokreślony.
   

Tylko w naszej firmie dajemy klientowi możliwość rozwiązania każdej umowy bez ponoszenia skutków finansowych lub prawnych.

Zalety dzierżawy, wynajmu krótkoterminowego

 • Obniżenie podatku dochodowego - rata dzierżawna stanowi kosz uzyskania przychodu.
 • Uniknięcie kosztów i konieczności prowadzenia ewidencji zakupów materiałów i części zamiennych.
 • Zawsze sprawne urządzenie dające najwyższej jakości kopie.
 • Lepsze planowanie wydatków na obsługę sprzętu biurowego.
 • Brak kosztów związanych z zakupem i magazynowaniem materiałów eksploatacyjnych.
 • Bezinwestycyjne pozyskanie najwyższej klasy urządzeń biurowych.
 • Możliwość wynajmu krótkoterminowego w celu realizacji projektu - zadania.
 • Brak konieczności zawierania kłopotliwej umowy leasingowej, lub obarczania się kredytem bankowym.

Dzierżawa polega na wpłacaniu co miesiąc określonego czynszu za użytkowanie kopiarki nie angażując środków własnych na zakup urządzeń. Opłaty własne, będące kosztem uzyskania przychodów, kalkulowane są na podstawie ceny jednej kopii pomnożonej przez zadeklarowaną ilość kopii wykonaną przez użytkownika w danym miesiącu z uwzględnieniem opłat stałych.

Wszelkie czynności serwisowe, materiały eksploatacyjne, a w razie awarii urządzenie zastępcze zapewnia PHU IDE w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.